Edifici I+D

Edifici laboratori d'investigació i desenvolupament.

FOTOS

DESCRIPCIÓ

Situat entre la Seu Corporativa i el Centre de Producció vam dissenyar un edifici d’una sola planta amb una forma rectangular allargada.

La intenció era aconseguir un disseny que connectés els dos edificis esmentats a nivell formal i que resolgués les necessitats específiques interiors d’instal·lacions, tecnologia i funcionalitat del programa exigent d’un laboratori i centre d’investigació i desenvolupament.

Per sobre de la construcció rectangular amb estructura de murs de terra (tàpia) i coberta plana, es va projectar una gran pèrgola exterior de geometria peculiar per protegir l’edifici del sol i millorar el seu funcionament bioclimàtic. En tractar-se d’un edifici no obert al públic, es va voler deixar la terra vista a les façanes per integrar visualment l’edifici amb l’entorn.

A nivell de materials, es podria dir que són els mateixos que es van utilitzar en el projecte de la Seu Corporativa, però invertits en la seva seqüencia d’instal·lació per adequar-se a les necessitats d’ús de l’edifici. Es va projectar l’aïllament tèrmic de suro per l’interior, millorant així el comportament sostenible de la instal·lació de climatització a l’optimitzar el seu rendiment de demanda energètica.

El disseny dels buits de finestres, va estar pensat segons l’orientació de l’edifici, aconseguint la màxima il·luminació natural amb el menor impacte de radiació i enlluernament per incidència directa del sol. Així mateix, el desenvolupament de tot l’edifici en planta baixa, potencia la connexió amb la natura i permet als usuaris que treballen en el seu interior, tenir la sensació de no perdre el contacte amb l’entorn natural en què es troben. La circulació de lliuraments i sortides de material per al seu anàlisi i tractament també es veu afavorida en no tenir barreres arquitectòniques en tota la seva superfície.