FILOSOFIA

VIURE EN EQUILIBRI

Tota forma, color, textura i material té un efecte en l'ésser humà i en el medi ambient.

BIOARQUITECTURA ACCESIBLE

Ens esforcem amb entusiasme per posar les qualitats ecològiques de la bioarquitectura al servei de les persones.

CONNEXIÓ AMB LA NATURALESA

El nostre objectiu és apropar a les persones a la naturalesa a través de l'arquitectura.

AOS

Arquitectes conscienciats amb el món.

Ens trobem en una època de la història, en que sembla que els éssers humans haguem perdut la connexió amb els nostres orígens, amb la natura. L’economia i la fabricació industrialitzada dominen el dia a dia de l’activitat laboral i consum de les persones. En molts casos, l’afany per a obtenir beneficis econòmics fa que ens oblidem de si el que realitzem és el millor per a la nostra salut o per la de les persones o altres éssers vius del nostre entorn. Sense obviar la necessitat de controlar els costos econòmics d’un projecte, obra o intervenció arquitectònica, el nostre objectiu com a professionals és apropar la natura a les persones a través de l’arquitectura. Les persones ens passem més d’un 80% de les nostres vides dins d’edificis i més d’un 95% en entorns envoltats per elements creats per l’ésser humà. Els espais, edificis i elements que dissenyem per tant, tenen una gran influència en la nostre salut així com en la del medi ambient.

L’home, al ser creador, dissenya i estructura el seu propi entorn, però, de quina manera ho hauríem de fer per a que la nostre salut no es vegi afectada negativament? El món actua de forma creadora amb les seves pròpies lleis, Colors, Formes, Textures, Llum, són alguns dels mitjans a través dels quals l’home percep aquest món, però s’han de conèixer aquestes lleis que regeixen i utilitzar-les adequadament en funció de les nostres intencions i necessitats, per a contribuir al procés creatiu del món i trobar el nostre l’equilibri. Actuant d’acord amb les lleis de la natura i a través del coneixement dels seus elements i de les seves qualitats interiors, els entorns que creem seran sanadors per a les persones.

A través de l’estudi i coneixement tècnic de les propietats dels materials naturals i sense renunciar a un disseny modern i acollidor, ens esforcem amb entusiasme per a posar les qualitats ecològiques i sanadores de la bioarquitectura al servei de les persones. Els edificis sostenibles no només respecten el medi ambient sino que també beneficien als seus usuaris tant a nivell de confort energètic com de qualitat ambiental gràcies als seus espais arquitectònics saludables.

Som conscients que tot projecte arquitectònic ha de ser dissenyat per als usuaris per a qui va destinat i segons l’ús i activitat que s’hi hagi de desenvolupar. Per aquest motiu, no ens limitem a preestablir un estil arquitectònic inicial, sino que través de la proximitat i el procés interactiu amb el client entenem les seves inquietuds i necessitats per tal de buscar en el procés de disseny el desenvolupament de les formes i materials més sostenibles que millor s’adeqüin a les seves necessitats i a les de l’entorn natural del futur edifici o espai arquitectònic. Poder viure en equilibri en aquest món, respectant el medi ambient, i formant part del mateix de forma creadora i no destructiva és la finalitat de l’Arquitectura Orgànica Sostenible: Projectar i dissenyar en harmonia amb la natura i les persones. Tota forma, color, textura i material té un efecte en l’ésser humà i al medi ambient i és per això que l’arquitectura influeix directament a la salut física i psíquica de les persones.