Consultoria energètica

Oferim el servei de consultoria i assessorament a empreses i particulars per a qualsevol necessitat o desig de millorar el comportament energètic dels seus edificis.

Gràcies a l’experiència d’haver treballat i continuar col·laborant en projectes d’instal·lacions per a petits i gran edificis, juntament amb els coneixements obtinguts de l’estudi i pràctica d’estratègies bioclimàtiques a la bioarquitectura, oferim el servei de consultoria i assessorament a empreses i particulars per a qualsevol necessitat o desig de millorar el comportament energètic dels seus edificis.

A partir d’una primera reunió de treball on el client ens explica la seves necessitats, realitzem un anàlisis exhaustiu dels paràmetres preexistents de l’edifici: tipus de construcció, orientació i obertures, aïllaments i ponts tèrmics, tipus d’instal·lació elèctrica, llumeneres i dispositius, sistema de climatització i/o calefacció, etc. La presa de dades inicial és una fase molt important per tal de poder posteriorment actuar de manera correcta amb la proposta de mesures per a la millora del comportament energètic de l’edifici. L’estudi de les factures de l’electricitat, l’aigua i altres subministraments és una eina que ens proporciona molta informació per tal de veure ràpidament el marge de millora que pot tenir el client en cada un dels casos.

Segons l’abast de la intervenció, acostumem a proposar l’execució de les propostes per fases per tal de facilitar al client un plà d’actuació en cas que no sigui possible realitzar totes les mesures de millora energètica de cop. Invertir en una consultoria energètica i posteriorment en l’execució de les mesures de millora resultants, pot ser una eina de gran estalvi a curt, mig i llarg termini per a les empreses o particulars. A través de petites actuacions, es poden aconseguir grans resultats i millores energètiques que repercuteixin en la baixada del cost de les factures dels serveis.

A més, són molts els casos que aprofiten aquestes estratègies per a millorar la imatge de l’empresa en relació a la sostenibilitat i consciència amb el medi ambient. Tot i no ser certificadors de segells tipus Lead, Bream, Passivehauss, etc, oferim als clients el servei de Project Management, és a dir, actuar com a part de la propietat per a tractar directament amb empreses certificadores i realitzar els projectes necessaris, coordinar i controlar els requeriments i costos que aquestes proposen.

Estem convençuts que mica en mica, la societat serà més conscient sobre la necessitat que els nostres edificis tinguin una petjada ecològica molt baixa i que el seu comportament energètic sigui sostenible i eficient.