Notícies

Darreres publicacions, premis, conferències i entrevistes relacionats amb el nostre estudi de bioarquitectura a Barcelona.

PREMIS

1º premi Espai Txema


CONFERÈNCIES

Goetheanum 2012

Mostra antropo 2014

Conferència CCCB 2017 (arquitectura i salut)

Conferència Biocultura 2017


PUBLICACIONS

Bellcaire Ecohabitar Nº55

Bellcaire Gea

Guia Ecohabitar Antropomola

Bellcaire Ecohabitar Nº58


ENTREVISTES

Balaguer TV