Beneficis de la tàpia

La tàpia és una tècnica constructiva centenària que s’ha utilitzat a diferents parts del món (com a Espanya, EUA, Àfrica o Austràlia) on aprofitaven el material que tenien a l’abast: la terra. Es tracta de comprimir aquesta terra en un encofrat (motlle) per formar parets únicament amb aquest material natural orgànic. Avui en dia s’està recuperant aquesta tècnica i gràcies als avenços de l’època actual, s’està innovant mitjançant mescles provades en laboratoris per millorar-ne les prestacions, cosa que la fa ser una opció realment bona per al desenvolupament sostenible de la societat.

Aquests són 7 dels beneficis de la tàpia:

01.- material ecològic i natural: és un material que obtenim de la natura i no necessita cap procés industrial per al seu ús a la construcció, tenint una mínima petjada ecològica al mediambient.

02.- inèrcia tèrmica per regular la temperatura: gràcies a la seva massa, la tàpia té la capacitat d’emmagatzemar la calor que entra per les finestres durant el dia i cedir-la a l’interior durant la nit a l’hivern. A l’estiu manté la temperatura fresca a l’interior. Això comporta unes altes prestacions en eficiència energètica.

03.- aïllant electromagnètic: també gràcies a la seva massa, les ones electromagnètiques no són capaces d’entrar a l’habitatge.

04.- aïllant acústic: degut a la seva massa, dissenyant una paret opaca davant d’una font de soroll (per exemple una carretera), s’evita que el soroll entri a l’habitatge.

05.- material transpirable i regulador d’humitat a l’interior: Al ser un material natural, la tàpia és transpirable. Això significa que és capaç de deixar passar l’excés de vapor d’aigua de l’interior cap a l’exterior exercint com a regulador d’humitat a l’interior i evitant així condensacions a les parets, augmentant la qualitat de l’aire interior, característica bàsica de les cases ecològiques fetes amb criteris de bioconstrucció.

06.- no substàncies tòxiques: al no estar involucrat en cap procés industrial, aquest material natural no conté substàncies tòxiques, per tant evitem inhalar aquestes substàncies que afecten negativament a la nostra salut.

07.- alta resistència al foc: al ser un material inert, és incombustible i per tant molt segur en front dels incendis.

Tots aquests beneficis fan que un habitatge de tàpia sigui molt més confortable que un altre construït amb materials convencionals. La gent quan entra a una casa sostenible feta amb tàpia, se sent confortable immediatament.

Ens encantarà que comparteixis la teva opinió perquè ens interessa molt la teva resposta! Si vols que escribim sobre algun altre tema que t’interessi, serà un plaer poder fer-ho. Si has trobat valuós aquest article, comparteix-lo perquè més gent el pugui disfrutar.

Mil gràcies!!