Tenim el poder de l’energia

Al món tot és energia. Tots els objectes i accions quotidianes necessiten energia en major o menor mesura. La dependència que tenim de l’energia a nivell global juntament amb el model d’obtenció d’energia ens ha portat a aquesta crisi mediambiental i econòmica que és lluny d’acabar-se, malgrat des del govern se’ns diu que la crisi ja és història.

Per això hem de fer edificis sostenibles amb alta eficiència energètica perquè la seva necessitat de consum energètic sigui mínima. Avui en dia és perfectament possible dissenyar edificis que consumeixin de l’ordre d’un 10% respecte els edificis convencionals (Ho has llegit bé, una desena part, un estalvi del 90%!!!).

L’energia té un preu real a escala mundial molt major del que ens pensem. Moltes de les guerres que hi ha actualment tenen per motiu principal l’adquisició de reserves energètiques per abastir l’excessiu consum energètic no només dels països del primer món sinó també dels països emergents. Per tant, si aconseguíssim ser autosuficients, automàticament desapareixeria el motiu que les desencadena.

Què passaria si tota l’energia que consumim provingués d’orígens renovables? Cadascú de nosaltres podria ser no només un consumidor, sinó un productor de l’energia que consumís. Actualment a Espanya no està permès que l’excés d’energia elèctrica produïda pugui ser injectada a la xarxa fent que molts possibles productors frenin les seves inversions al respecte (el famós projecte de llei que ha parat tot el sector, amb molt potencial a Espanya per cert).

Quines energies renovables existeixen?

 • Eòlica
 • Geotèrmia
 • Hidroelèctrica
 • Mareomotriu
 • Solar fotovoltaica
 • Biomassa
 • Biocombustibles* (malgrat ser renovables, generen un problema social ja que es conrea combustible abans que conrear per l’alimentació de molta població desnodrida).

Quins beneficis té l’ús d’energies renovables?

 • Cada metre quadrat a la Terra rep 1366 W/m2 de potència solar (gratuïta)!!
 • Evitem guerres.
 • Evitem desastres naturals com el Prestige a Galícia o el vessament de BP al Golf de Mèxic.
 • Evitem l’emissió de CO2 a l’atmosfera, afavorint la regeneració del clima.
 • Reforcem les petites i mitjanes empreses d’aquest sector de futur.

Tenim el poder de canviar aquestes dinàmiques, com a consumidors i com a ciutadans d’aquest món podem exigir que l’origen de l’energia que consumim provingui de fonts renovables mitjançant les cooperatives energètiques que cada vegada tenen més socis.

http://www.enercoop.es/ a Alacant

https://www.somenergia.coop/ a Catalunya

http://www.goiener.com/ al País Basc

http://www.zencer.es/ a Andalusia

https://www.nosaenerxia.com/es/ a Galícia

Entre altres…

Imagina que la meitat de la població de la teva ciutat decideix seguir aquesta direcció; la teva pròpia salut en sortirà beneficiada!! Ara imagina que fóssim tots… Encara que pensis que ets un granet de sorra insignificant, comença per alguna cosa, vés pas a pas, però no t’aturis!!

Ens encantarà que comparteixis la teva opinió perquè ens interessa molt la teva resposta! Si vols que escribim sobre algun altre tema que t’interessi, serà un plaer poder fer-ho. Si has trobat valuós aquest article, comparteix-lo perquè més gent el pugui disfrutar.

Mil gràcies!