Nau Industrial Hortofrutícola

Centre de producció hortofructícola d’HaciendasBio a Mèrida.

FOTOS

DESCRIPCIÓ

L’empresa HaciendasBio va contactar amb nosaltres perquè els féssim una proposta arquitectònica de la seva nova nau industrial.

El requeriment va ser que desitjaven un edifici que respongués i representés arquitectònicament la seva imatge coporativa, la seva filosofia i consciència amb el medi ambient. Després d’una visita inicial al terreny i tenir contacte amb la natura de l’entorn, ens vam inspirar en dos elements del lloc: el color de la vegetació i les formes corbes del terreny.

L’edifici sol·licitat era de gran envergadura i per tant de gran impacte per a un entorn tan verge i natural. A través de la forma, vam modelar l’edifici per disminuir l’impacte visual a l’entorn i mitjançant el color, vam voler integrar la construcció amb la vegetació del lloc. El resultat d’aquesta intenció, va ser la proposta d’una gran coberta corba amb gest d’ona simulant el propi moviment del terreny. La resta d’elements, es van dissenyar adjunts a aquest gran volum central permetent combinar la funcionalitat pròpia d’un edifici industrial de producció i la composició arquitectònica orgànica i sostenible que té cura de l’entorn natural i es preocupa per integrar-se de forma harmònica amb aquest.

Aquesta disposició volumètrica, ens va permetre generar una zona més industrial i una altra més noble per a l’accés de vianants de treballadors i visitants. Tot i les dificultats que imposa la normativa, es va aconseguir utilitzar la fusta com a element estructural per tota la gran coberta que cobreix els espais centrals de producció i preparació d’aliments. Des de l’interior, es veuen les jàsseres i bigues de fusta que amb el seu color natural groc ataronjat contrasten amb el sostre interior blau. El nostre paper un cop dissenyat l’edifici, va ser supervisar a nivell arquitectònic tot el procés de construcció dirigit per una enginyeria local.