Valencia 179

Reforma i interiorisme d’un habitatge a Barcelona.

FOTOS

DESCRIPCIÓ

Juntament amb Mariona Soler (interiorista) vam realitzar el projecte de reforma , interiorisme i posterior direcció de les obres d’un pis a Barcelona.

El criteri general de la proposta va ser recuperar els materials ocults del propi habitatge que havien quedat amagats sota arrebossats i enguixats. Es van repicar les superfícies d’algunes parets principals així com algunes voltes ceràmiques per tal de mostrar el maó massís que hi havia darrera. Les biguetes metàl·liques es van polir, sanejar i protegir per tal de deixar-les vistes. Sota el paviment existent, es va descobrir un paviment hidràulic original que vam recuperar, netejar i reutilitzar. Aquest paviment ceràmic es va combinar amb un nou paviment de fusta per mostrar l’antic i el nou en tot l’habitatge.

La cuina es va reubicar alliberant tot un espai que es va obrir al passadís convertint-lo en espai d’estudi i permetent l’aportació de llum natural a tota la zona central del pis. El bany es va refer sencer. Les portes de fusta es van decapar i polir i es van reutilitzar com a taules per a l’estudi. Les fusteries que no es van poder aprofitar, es van substituir per fusteries de fusta massis i vidre doble amb càmara d’aire a l’interior. Tota la il·luminació és LED per tal de reduir el consum elèctric i augmentar l’eficiència energètica, així com el manteniment de la instal·lació. Tota la pintura utilitzada és pintura al silicat la qual permet la transpirabilitat dels paraments i evita l’aparició d’humitats i altres patologies superficials.